Behandeling dyslectie

Genezing voor dyslectie is niet mogelijk, maar er zijn verschillende manieren om het leven van iemand met dyslexie te vergemakkelijken. Een behandeling dyslectie is gericht op het aanpakken van de problemen met lezen en schrijven. Het vergroten van de lees- en schrijfvaardigheid om zodoende de beperking zoveel mogelijk te verminderen is het grootste onderdeel van de dyslectie behandeling. Hierdoor wordt de achterstand met betrekking tot lezen en spellen zoveel mogelijk ingelopen. Daarnaast is het vergroten van het zelfvertrouwen en het leren omgaan met de beperking dyslexie erg belangrijk. Kinderen die niet goed kunnen omgaan met hun stoornis kunnen daar later gevolgen van ondervinden op sociaal en emotioneel vlak.


Begeleiding of externe behandeling

Kinderen met een lichte vorm van dyslectie hoeven vaak geen behandeling dyslectie te ondergaan. Meestal voldoet extra begeleiding door de school om beter met de problemen om te kunnen gaan. Als extra begeleiding door de school niet mogelijk is, of simpelweg niet het juiste resultaat biedt is het mogelijk een externe dyslectie behandeling te krijgen. Kinderen met zwaardere dyslectie problemen krijgen meestal standaard een dergelijke behandeling. Deze wordt gegeven door gekwalificeerde psychologen of orthopedagogen. Zij zijn verantwoordelijk voor de diagnose dyslexie en de behandeling van dyslexie.

behandeling dyslectie
Het vergroten van de lees- en schrijfvaardigheid is onderdeel van de behandeling dyslectie.

Vergoeding dyslexie behandeling

Elk jaar veranderen er weer zaken aan het basispakket van de zorgverzekeringen. De vergoeding voor dyslexie is nu als volgt. Voor ernstige dyslectie zit de diagnose en behandeling sinds 2009 in het basispakket. In 2013 is er weer het nodige veranderd aan deze regeling. Kinderen met ernstige dyslectie die voor een vergoeding voor diagnostiek en behandeling in aanmerking willen komen dienen voor hun 13e levensjaar aan de dyslectiezorg te beginnen. Het gaan dan om de groep kinderen van 7 jaar en ouder. Daarnaast moet er een leerlingdossier door de basisschool zijn opgesteld waaruit blijkt dat er problemen zijn met betrekking tot spellen en lezen. De school moet daarnaast vermoeden dat er sprake is van ernstige dyslectie. Door deze maatregelen vallen veel kinderen buiten de vergoeding voor dyslectie. Ook kinderen met een lichtere vorm van deze aandoening vallen hierdoor buiten de boot.