Comorbiditeit bij dyslectie

Stoornissen als ADHD, ADD, autisme spectrumstoornissen en dyscalculie gaan vaak samen met dyslectie. Dit wordt ook wel “comorbiditeit” genoemd, oftewel het hebben van 2 verschillende stoornissen in een enkel individu. De problemen waar deze kinderen tegen aanlopen zijn vaak groter dan bij kinderen met 1 enkele stoornis. Sterker nog, de problemen zijn in feite een optelsom van beide aparte stoornissen.


Hoe vaak komt het voor?

Comorbiditeit gaat vaak samen met dyslexie. Uit onderzoek is gebleken dat autisme, adhd en aanverwante stoornissen vaker voorkomen bij dyslectici in vergelijking met kinderen zonder dyslectie. De cijfers zijn hierbij als volgt:

ADHD bij dyslexie: 30-40%
Autisme spectrumstoornis bij dyslexie: 14%
Dyscalculie bij dyslexie: 11-56%

De bovenstaande cijfers lopen soms flink uitéén. Dit komt omdat de ontdekking van comorbiditeit bij dyslectie niet in alle gevallen even goed gaat. Ook is er sprake van verschillende methodes per land, gebruikte criteria en meetinstrumenten. Ook zijn er verschillen tussen jongens en meisjes. Vaak is er bij comorbiditeit en dyslectie sprake van 1 overkoepelende stoornis. De aanwezigheid van 1 stoornis vergroot de kans op een eventuele 2e stoornis. De problemen bij 2 stoornissen zijn daarbij groter dan bij 1 stoornis. Kijken we daarbij specifiek naar kinderen met comorbiditeit, dan is er sprake van grotere leerproblemen, een grotere kans op het vroegtijdig verlaten van school en ligt het toekomstperspectief lager dan bij kinderen met alleen dyslexie. Het mag duidelijk zijn dat de juiste ondersteuning hierbij van groot belang is.

Onderwijsbehoefte van kinderen met comorbiditeit

Het is afhankelijk van de exacte comorbiditeit welke behoeftes er precies vervuld moeten worden om beter te kunnen functioneren. Kinderen met dyslectie en adhd hebben andere problemen en behoeftes dan een kind met dyslectie en een autisme spectrumstoornis. Er zullen zeker overeenkomsten zijn, maar ook verschillen. Het is de taak van familie, leerkrachten en zorgspecialisten om de juiste ondersteuning aan het kind te bieden. De zorgspecialist dient de sterktes en zwaktes op de juiste wijze in kaart te brengen, zodat het onderwijs hierop afgestemd kan worden. In deze tijd van bezuinigingen op het onderwijs lopen veel ouders met kinderen met stoornissen tegen grote problemen op. Waar kan uw kind nog terecht? Op welke school kan mijn kind nog goed functioneren? De zorgspecialist heeft goede contacten met onderwijsinstellingen. Samen zult u een passende onderwijsinstelling voor uw kind kunnen vinden. Kinderen met dyslectie en een aanverwante stoornis zullen tegen problemen aanlopen, maar met de juiste begeleiding vanuit school en de zorgspecialist zal ook uw kind van de juiste behoeftes voorzien kunnen worden.


Bron: Onderzoek COMORBIDITEIT BIJ DYSLEXIE IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS van de Vrije Universiteit Amsterdam