Kenmerken dyslectie

De kenmerken en symptomen van dyslectie zijn bij ieder kind verschillend. Ook de leeftijd speelt een rol mee. Problemen die op jonge leeftijd meespelen hoeven op latere leeftijd geen probleem meer te zijn. Op zeer jonge leeftijd is het vaak moeilijk om in te schatten of het kind te maken heeft met dyslexie. De eerste symptomen van dyslectie zijn vaak pas te herkennen als het kind 2,5 jaar oud is. De spraakproductie neemt toe waarbij ook de grammaticakennis van het kind langzaam wordt ontwikkeld. Vaak duurt het bij kinderen met dyslectie langer om zichzelf een goede woordenschat aan te leren. Leeftijdsgenoten zonder deze stoornis zijn vaak al veel verder met hun woordenschat en grammaticale kennis.


Gedurende de schoolperiode

Gedurende de eerste jaren dat het kind naar school gaat valt het de leerkrachten op dat de kinderen moeite hebben met lezen en taal. Hierbij valt op dat de kinderen al snel een achterstand ontwikkelen. De problemen doen zich meestal niet voor bij de sprekende taal, waar kinderen die dyslectisch zijn normaal op niveau kunnen communiceren. Waar de kinderen met dyslectie wel moeite mee hebben is om het verband te leggen tussen gesproken taal en gedrukte letters. Hierdoor kunnen ze moeite hebben om bij het spellen de woorden op de juiste manier uit te spreken.

kenmerken dyslectie
De eerste symptomen van dyslectie worden op school vaak voor het eerst herkend.

Symptomen dyslectie volwassenen

Het goede nieuws is dat kinderen op latere leeftijd veel van de kenmerken van dyslectie kunnen overwinnen. Vaak komt dit door de intensieve begeleiding die ze als kind hebben gehad, maar het kan ook gebeuren dat ze er in feite “overheen groeien”. Toch blijven er altijd problemen bestaan op het gebied van lezen en schrijven. Dyslexie is niet te genezen, maar gelukkig zijn er meerdere manieren waarop er beter met de stoornis om kan worden gegaan. Als laatste zetten we alle kenmerken van dyslectie nog even op een rijtje.

Dyslectie kenmerken op een rijtje:

Moeite met lezen, schrijven en/of spellen
Kan verward raken door letters, woorden, volgordes
Moeite om gedachten onder woorden te brengen
Makkelijk afgeleid
Bovengemiddelde intelligentie
Weinig zelfvertrouwen
Visualiserend
Creatief

Vaak kunnen er ook kenmerken van andere, nauwverwante stoornissen meespelen. Denk hierbij aan dyscalculie. Dit lijkt in grote lijnen op dyslexie, alleen gaat het dan om problemen met rekenen in plaats van problemen met taal. Een andere stoornis die kan meespelen is dyspraxie. Dit is een motorische stoornis dat zich kenmerkt door slechte motoriek en onhandigheid. Vaak zien we dat kinderen met dyslectie ook altijd één of meerdere kenmerken van deze nauwverwante stoornissen hebben. Lees verder over de Behandeling dyslectie.